Les revoltes de principis del segle XIX i l’entrada en territori peninsular de les tropes napoleòniques marquen l’inici de la ruptura amb l’Antic Règim i deriven amb la constitució de les Juntes de Govern, fruit del buit de poder i com a rsposta per la instauració d’un rei francès, Josep I, germà de Napoleó.

A Catalunya, la primera junta que es constituí fou la de Lleida a la que seguiren les de Tortosa, Tarragona, Igualada, Manresa, Girona i Vilafranca del Penedès. Conjuntament a la formació de les juntes de corregiment es creà la Junta Superior de Govern del Principat de Catalunya, amb l’objectiu de dirigir la lluita contra la invasió de l’exèrcit de Napoleó i articular de forma ascendent l’ordre polític. Aquesta Junta Superior es dissolgué el 1812.

La Junta del Corregiment de Tarragona es crea el 1808 com a conseqüència de la primera entrada dels francesos a la ciutat. Es nomenen les comissions de queviures, de vigilància, de fortificació i altres com l’oficina de Tresoreria i Comptadoria. És en aquest moment, quan estableixen relacions amb les altres juntes de corregiment per a coordinar conjuntament les diferents actuacions.

Tot plegat, el fons documental de la Junta del Corregiment de Tarragona engloba 12.855 documents digitalitzats, classificats en tres grans seccions: Òrgans de Govern, Hisenda i Gestió de l'activitat de la Junta.